Ruler

Prof. dr. Han van Ruler

Filosoof
1 event
Prof. dr. Han van Ruler is professor Intellectuele Geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook is hij sinds 2014 wetenschappelijk directeur van de Nederlandse Onderzoeksschool Wijsbegeerte.

Van Ruler is gespecialiseerd in de zestiende- en zeventiende-eeuwse filosofie. Hij promoveerde op zijn proefschrift over Descartes aan de Rijksuniversiteit Groningen, bekroond met de Erasmusprijs. Een aantal moderne Nederlandse uitgaven van filosofische werken van onder andere Spinoza en Descartes staan op zijn naam.

Naast zijn onderzoek naar de geschiedenis van vroeg moderne Westerse filosofie, theologie en wetenschap en concepten zoals bewustzijn en de morele achtergrond van de Age of Reason, doceert van Ruler ook over deze onderwerpen aan de Erasmus Universiteit en begeleidt hij studenten in hun onderzoek. Bovendien is hij redacteur bij wetenschappelijke uitgeverij Brill, bij de boekserie Brill’s Studies in Intellectual History.

In 2017 kwam het boek “Utopia 1516-2016: More’s Eccentric Essay and its Activist Aftermath” (2017) uit, waar hij redacteur van is. Het boek markeert het 500 jarige jubileum van Thomas More’s invloedrijke boek “Utopia” en bevat filosofische reflecties op de ideologie van het utopische gedachtegoed en het effect op politieke activisten door de eeuwen heen.