Roessink

Dr. ir. Ivo Roessink

Milieuwetenschapper
Ivo Roessink is als onderzoeker milieuwetenschappen verbonden aan Wageningen University & Research.

Roessink is sinds 2006 onderdeel van het Environmental Risk Assessment team van Wageningen University & Research. Dit expertisecentrum op het gebied van milieurisico's is een van de leidende groepen in Europa en daarbuiten. Ze hebben ruime ervaring in het voorspellen van het verloop van milieuverontreiniging en de effecten daarvan op ecosystemen in gematigde en (sub)tropische klimaatzones.

Roessink doet momenteel onderzoek naar de impact van invasieve exoten op Nederlandse aquatische ecosystemen, waarbij hij zich specifiek richt op Amerikaanse rivierkreeften. Hij bestudeert hoe deze rivierkreeften de Nederlandse flora en fauna aantasten en houdt zich bezig met hoe dit hersteld kan worden.

Daarnaast werkt hij aan het ontwikkelen en implementeren van een risicobeoordelingsschema voor pesticiden in China, het risico van pesticiden voor (wilde) bestuivers in Nederland, Kenia en Brazilië en de impact van stressoren op hele of delen van ecosystemen.

Roessink promoveerde in 2005 met zijn onderzoek naar de invloed van toxicanten en nutriënten in zoetwatersystemen.