Bosch

Dr. Kirsten van den Bosch

Omgevingspsycholoog
1 event
Dr. Kirsten van den Bosch werkt als universitair docent Onderwijsinnovatie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Binnen haar onderzoek richt ze zich voornamelijk op het effect van geluidsomgevingen op kwetsbare mensen. Met haar bedrijf SoundAppraisal ontwikkelde ze de app MoSART. Met deze app kan iedereen op elk moment de geluidsomgeving beoordelen. De app is ontwikkeld voor begeleiders in zorginstellingen, maar wordt nu ook gebruikt bij festivals, om te onderzoeken hoe bezoekers en omwonenden het geluid van een evenement ervaren. Dat is belangrijk want ‘geluidsvervuiling’ is volgens de onderzoekers van grote invloed op onze fysieke en mentale gezondheid. Vooral geluiden die we als irritant ervaren hebben een grote impact.

Van den Bosch won in 2016 de Ds. Visscherprijs en de Han Nakkenprijs voor haar proefschrift ‘Safe and Sound, Soundscape research in special needs care.’

----

English

Environmental psychologist dr. Kirsten van den Bosch works as assistant professor Education innovation at the University of Groningen.   

Within her research, she focuses on the effect of sound environments on vulnerable people. She developed the app MoSART with her company SoundAppraisal. With this app, everyone can, at every moment, assess the sound environment. The app was developed for supervisors in care institutions, but is now also used at festivals to examine how visitors and local residents experience the sound of an event. This is important since, according to the researchers, ‘sound pollution’ has a great impact on our physical and mental health. Sounds that annoy us have the biggest impact.

Van den Bosch won the Ds. Visscherprijs in 2016, for her dissertation ‘Safe and Sound, Soundscape research in special needs care.’