Colijn

Prof. dr. Ko Colijn

Politicoloog
1 opname
Ko Colijn is senior onderzoeksmedewerker bij het Clingendael Veiligheid en Conflict Programma van het Clingegndael Instituut.

Hij studeerde politieke wetenschappen, met als specialisatie internationale betrekkingen aan de Universiteit Leiden. Hij promoveerde aan dezelfde universiteit op een onderzoek naar het Nederlandse Wapenexportbeleid. Als journalist publiceert hij over Nederlandse defensie-aangelegenheden en is een veelgevraagd deskundige inzake algemene defensie- en terrorisme-onderwerpen voor de Belgische en Nederlandse televisie en radio. Sinds 2006 is hij bijzonder hoogleraar internationale betrekkingen aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universitet. Deze leerstoel is ingesteld door het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ).