Heijer

Dr. mr. Maarten den Heijer

Politicoloog
1 event
Dr. Mr. Maarten den Heijer is universitair docent internationaal publiekrecht aan de Universiteit van Amsterdam en secretaris van de Raad van Toezicht van het UAF.

Daarnaast is Den Heijer vice-voorzitter van de Commissie Meijers, een permanente van deskundigen in internationaal vreemdelingenrecht-, vluchtelingen- en strafrecht en is hij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Midden-Nederland. Ook is hij redactielid bij European Human Rights Cases en Netherlands Yearbook of International Law.

Den Heijer studeerde rechten en politicologie in Leiden, waar hij in 2011 promoveerde met zijn proefschrift 'Europe and extraterritorial Asylum.' Hier onderzocht hij de trend waaronder Europese staten in toenemende mate samenwerken met niet-Europese landen en controlemechanismen buiten de EU inrichten om migratie- en asielstromen te reguleren.