Schuurmans

Prof. dr. Marieke Schuurmans

Verplegingswetenschapper
3 opnames & 1 event
Prof. dr. Marieke Schuurmans is hoogleraar Verplegingswetenschap aan het UMC Utrecht en is expert op het gebied van complexe verpleegkundige zorg voor ouderen.

Sinds 1990 is Schuurmans werkzaam bij het UMC Utrecht, waar zij diverse functies vervulde als verpleegkundige, verpleegkundig specialist en leidinggevende Geriatrie, onderzoeker en docent Verplegingswetenschap. In 2001 promoveerde zij op onderzoek naar herkenning van het delirium door verpleegkundigen met de ontwikkeling van de Delirium Observation Screening Scale (DOSS).

Haar onderzoeksprogramma richtte zich op het behoud van dagelijks functioneren van mensen, in het bijzonder ouderen, met chronische aandoeningen. Zij publiceerde regelmatig over aspecten van de zorg voor ouderen, ook verzorgde zij vele lezingen en lessen op dit onderzoeksgebied wereldwijd.

In 2013 werd Schuurmans aangesteld als Chief Nurse Officer, de hoogste onafhankelijke adviseur van de minister van Volksgezondheid op het gebied van verpleging. Ook was zij lid van de Gezondheidsraad.

Schuurmans heeft veel rollen in het onderwijs vervuld, onder meer binnen de Master Verplegingswetenschap aan de Universiteit Utrecht en de vervolgopleidingen voor verpleegkundigen en artsen. Daarnaast is zij één van de oprichters van The Health Care Innovation Centre (THINC.). In 2018 werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor haar bijzondere inzet als hoogleraar verplegingswetenschappen aan de Universiteit Utrecht en als lector Ouderenzorg bij de Hogeschool Utrecht.

Sinds 1 september vervult Schuurmans de functie Chief Healthcare Organization bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).