Buijzen

Dr. Moniek Buijzen

Communicatiewetenschapper
Moniek Buijzen is als universitair hoofddocent en onderzoeker verbonden aan The Amsterdam School of Communication Research (ASCoR).

Haar onderzoek is gericht op het consumentengedrag van kinderen: de werking en effecten van reclame, hoe kinderen het koopgedrag van hun ouders beïnvloeden en hoe ouders daarmee om kunnen gaan. Onlangs ontving ze een NWO-Vidi subsidie voor een vijfjarig onderzoeksproject naar de gevolgen van nieuwe vormen van marketing gericht op jongeren. Naast deze onderzoeksprojecten is Buijzen werkzaam als docent Communicatiewetenschap aan de UvA.

Moniek Buijzen studeerde communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, en deed onderzoek naar kinderen en televisiereclame. Ze promoveerde in januari 2003 op het proefschrift Television advertising aimed at children: Intended and unintended effects.