Bieri

Prof. Peter Bieri

Auteur en filosoof
1 opname
Prof. Peter Bieri is schrijver en filosoof. Tot 2007 werkte hij als hoogleraar filosofie aan de Vrije Universiteit van Berlijn.

In zijn nieuwste boek Een manier van leven (2015) betoogt hij dat menselijke waardigheid geen abstract begrip is, maar een manier van leven. Hij onderzoekt hoe onze waardigheid wordt bepaald door hoe we omgaan met anderen en onszelf. Eerder schreef hij Hoe willen wij leven? (2012) waarin hij menselijke waardigheid centraal stelt bij het bepalen hoe we ons leven willen vormgeven. Zijn bekendste filosofische werk is Handwerk van de vrijheid (2001), waarin hij ingaat op wat het betekent voor de mens om vrij te zijn. Hoe vrij is onze wil? Onder het grote publiek is hij vooral bekend met het boek Nachttrein naar Lissabon (2004), dat hij onder zijn pseudoniem Pascal Mercier schreef. Zijn filosofische en literaire werk zijn nauw met elkaar verbonden. Bieri's filosofische werk benadrukt het belang van verbeelding en expressie, en in zijn romans laat hij zien hoe dat in zijn werk gaat.

---

Prof. Peter Bieri is author and philosopher. Until 2007 he was professor philosophy at the Free University of Berlin. In his latest book Een manier van leven (2015), he argues that human dignity isn't an abstract concept, but a way of life. He researches how our dignity is determined by how we deal with others and ourselves. His earlier work includes Hoe willen wij leven?(2012), in which he puts human dignity central, when deciding how to shape our lives. His most well-known philosophical work is Handwerk van de vrijheid (2001), in which he discusses what it means to be free. How free is our will? Among the general public he is best-known for his book Night Train to Lisbon (2004), which he wrote under his pseudonym Pascal Mercier. His philosophical and literary works are closely related. Bieri's philosophical emphasizes the importance of imagination and expression, and in his novels he shows how that functions.