Loll

Prof. dr. Renate Loll

Theoretisch fysicus
7 opnames
Renate Loll is hoogleraar Theoretische Fysica aan het Instituut voor Theoretische Fysica van de Universiteit Utrecht.

Na een promotie aan het Imperial College in Londen werkte ze enkele jaren aan het Max Planck Instituut in Duitsland.

Loll houdt zich in haar werk vooral bezig met ruimte, tijd en kwantumtheorie. Zo publiceerde ze over kwantumzwaartekracht als som van ruimtetijd en de opkomst van ruimtetijd. Leidend motief in haar onderzoek is het ontwikkelen van een theorie over kwantumzwaartekracht, waarin ze de geometrische beschrijving van ruimte en tijd van Einsteins algemene relativiteitstheorie wil combineren met het inzicht dat alle fysica op het allerkleinste niveau door kwantumwetten dienen te worden omschreven. In 2004 heeft ze de vijfjaarlijkse VICI-prijs van de NWO gewonnen, om haar onderzoek verder voort te kunnen zetten.

---

Renate Loll is Professor for Theoretical Physics at the Institute for Theoretical Physics of Utrecht University. After she received her Ph.D. from Imperial College, London, she spent several years at the Max-Planck Institute for Gravitational Physics in Golm, Germany.

Loll works on developing a theory of quantum gravity, reconciling the beautiful geometric description of space and time laid out in Einstein's theory of General Relativity with the insight that all of physics at its most fundamental level must be described by quantum laws of motion. In December 2004, Loll won a five-year VICI award by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) to pursue her investigations into the quantum structure of space-time.