Kets

Prof. dr. Willemien Kets

Speltheoreticus
1 opname & 1 event
Prof. dr. Willemien Kets is hoogleraar Speltheorie aan de Universiteit Utrecht.

Per 1 maart 2022 werd Kets benoemd tot hoogleraar Speltheorie aan de Universiteit Utrecht. Speltheorie is een wetenschappelijke discipline waarin onderzoekers proberen na te gaan welke beslissingen mensen nemen en welke factoren bij hun besluitvorming van invloed zijn.

Vanuit haar positie als hoogleraar zet Kets zich in om met speltheorie tot meer realistische beschrijvingen te komen van hoe mensen handelen. Volgens Kets leunt het vakgebied namelijk te veel op het idee dat mensen rationeel handelen. Om meer realistische voorspellingen te ontwikkelen onderzoekt Kets de sociale en culturele invloeden op menselijk handelen. Voor dit onderzoek naar speltheorie werkt Kets nauw samen met academici uit de wiskunde, sociale wetenschappen en economie.

Evenals haar onderzoek is Kets’ wetenschappelijke loopbaan sterk interdisciplinair. Ze studeerde scheikunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en behaalde een doctoraat in de economie aan de Universiteit van Tilburg. Kets is daarnaast sinds 2018 extern hoogleraar aan het Santa Fe Institute, in de Verenigde Staten.

Sinds 2021 is Kets ook research fellow aan het Centre for Economic Policy Research (CEPR), een organisatie met als doel de economische beleidsvorming in Europa te verbeteren en onderzoek op dit gebied te stimuleren. Verder is Kets mederedacteur van het wetenschappelijke tijdschrift International Journal of Game Theory.