Ambtenaar 2.0

Plug in

Duur 0:45:00 — Ma 21 september 2009

Ambtenaar 2.0

Er is een fundamentele verandering gaande in de samenleving: in hoe mensen elkaar vinden, kennis en ideeën uitwisselen en samenwerken.

Er is een fundamentele verandering gaande in de samenleving: in hoe mensen elkaar vinden, kennis en ideeën uitwisselen en samenwerken. Deze verandering heeft een technische aanleiding (internet, web 2.0), maar de gevolgen zijn maatschappelijk. En daarom heeft het ook gevolgen voor het werk en de manier van werken van de overheid: de relatie tussen burger en overheid, de interne organisatie van de overheid en de manier van werken van de ambtenaar. De overheid moet anticiperen op deze nieuwe ontwikkeling en bedenken wat het betekent voor de manier van werken. Waar de kansen liggen voor overheidsinstanties en wat de 2.0 manier van werken nu daadwerkelijk inhoudt hoor je vanavond van Davied van Berlo, projectleider en initiatiefnemer Ambtenaar 2.0 (Ministerie LNV).

Spreker

Over deze serie

Plug in

In deze serie laten de sprekers zien hoe de zogenoemde social media zich ontwikkelen. Naast de politiek, beïnvloeden ze ook de wetenschap en andere terreinen van de maatschappij.