Kort | Voor de meritocratie

Tegendenkers

Duur 0:20:00 — Ma 17 december 2012

Kort | Voor de meritocratie

Prof. dr. Hans Achterhuis als voorstander van de meritocratie.

Prof. dr. Hans Achterhuis als voorstander van de meritocratie.

Spreker

Over deze serie

Tegendenkers

Nieuwe ideeën en stromingen ontstaan vaak door je af te zetten tegen je voorgangers. Dit is nodig om vooruit te komen. Prof. Achterhuis, filosoof en Denker des Vaderlands gaat daarom in gesprek met vier ‘tegendenkers’.