Kort | Gezondheidszorg in de praktijk

Tegendenkers

Duur 0:20:00 — Ma 15 oktober 2012

Kort | Gezondheidszorg in de praktijk

Over de gezondheidszorg heeft iedereen zijn mening snel klaar. Maar in de praktijk behelst de gezondheidszorg veel verschillende instellingen en partijen.

Over de gezondheidszorg heeft iedereen zijn mening snel klaar. Maar in de praktijk behelst de gezondheidszorg veel verschillende instellingen en partijen. Hoe zinvol is het te spreken van 'de gezondheidszorg'? Hoe houden we daar rekening mee bij het maken van beleid?

Spreker

Over deze serie

Tegendenkers

Nieuwe ideeën en stromingen ontstaan vaak door je af te zetten tegen je voorgangers. Dit is nodig om vooruit te komen. Prof. Achterhuis, filosoof en Denker des Vaderlands gaat daarom in gesprek met vier ‘tegendenkers’.