Extreme tijden, extreme leiders

Het communisme lijkt een stroming die tot het verleden behoort. Toch moeten we het kapitalistische vrije markt systeem zoals we dat nu kennen niet vanzelfsprekend gaan vinden.
Leestijd 1 minuut — Ma 31 mei 2010
Lenin en Stalin

Griekenland zit voorlopig flink in de problemen en met haar temperamentvolle volk is het de vraag hoe die crisis daar gaat aflopen. Ook de kredietbeoordeling van banken in Portugal, Spanje, Italië en zelfs Ierland en Groot-Brittanië lopen gevaar. De bankencrisis kan grote gevolgen hebben voor heel Europa en er wordt al gesproken over een 'landencrisis'. Laat de vrije markt zijn keerzijde zien?

Sterke leiders
Het communistisch gedachtegoed is zeker nog vindbaar, bijvoorbeeld in Griekenland. De komende jaren krijgt dat land het waarschijnlijk moeilijk en zal het door de zure appel heen moeten bijten. De toekomst is onzeker en extreme tijden vragen om extreme maatregelen. In onzekere tijden snakt men naar sterke leiders. Zal er in Griekenland iemand opstaan?

Communisme als staatsideologie zal niet snel terugkeren, toch heeft de communistische ideologie sporen achtergelaten die vandaag de dag nog voelbaar zijn. Het communisme heeft onder de grote leiders Lenin en Stalin met rigoreus beleid een groot deel van de geschiedenis van de twintigste eeuw bepaald. Hoe kon het communisme onder Lenin en Stalin groeien? En hoe kon het zo lang blijven bestaan? Kom vanavond luisteren naar prof. dr. Maarten van Rossem bij Studium Generale en beoordeel zelf wat de paralellen en verschillen zijn tussen de Sovjet-Unie, Lenin, Stalin en de situaties en leiders van nu.