Wiskunde als ladder

Wiskunde is een vak dat voortbouwt op het voorgaande.
Leestijd 1 minuut — Di 19 april 2011

Je kunt misschien één trede van de wiskundige ladder overslaan maar meer ook niet. Dit is het uitgangspunt van de ontwikkeling van een nieuwe lesmethode door de Amerikaanse wiskundeleraar John Mighton. Bij deze methode leren kinderen stapsgewijs en met behulp van contexten. Het blijkt dat kinderen hierdoor meer plezier hebben in het maken van wiskundeopgaven.

Het feit dat veel mensen wiskunde moeilijk vinden heeft naar mijn mening veel te maken met de basiskennis die niet voldoende is. Eenmaal op de universiteit missen er te veel treden in de ladder om nog omhoog te gaan. Dus wie weet dat deze nieuwe lesmethode, die op de basisschool al zorgt voor een goed fundament, zorgt voor meer wiskunde genieën. Lees meer over dit onderwerp in het artikel uit het NRC: Word raketgeleerde zonder wiskundeknobbel.