De Jonge Akademie spreekt zich uit voor wetenschap en duurzaamheid

KNAW over wetenschap en duurzaamheid
Leestijd 2 minuten — Do 9 februari 2012

In het NRC Handelsblad halen wetenschappers van De Jonge Akademie, onder wie paleoklimatoloog Appy Sluijs, uit naar het 'van kennis naar kassa-beleid' van dit kabinet. Ze stellen dat voor een kenniseconomie en een goed innovatiebeleid het kabinet niet zou moeten bezuinigen op onderzoek, want daardoor bereikt het juist het tegenovergestelde.

Bezuinigingen van ruim 13% vanaf 2016 komen boven op het topsectorenbeleid, waarbij al de helft van het onderzoeksbudget naar de negen economische topsectoren gaat. Dat zou een hoger economisch rendement opleveren, maar het gaat uiteindelijk ten koste van de kenniseconomie en innovatieve ontwikkelingen, en het betekent ook een kaalslag voor andere wetenschapsgebieden. En dat terwijl zoals De Jonge Akademie zegt, wetenschap de basis is voor de toekomst. Voor duurzame ontwikkeling is het noodzakelijk om buiten de topsectoren te kijken, want onder andere klimaatverandering en onderzoek naar sociaal-economische verhoudingen, armoede en veiligheid vallen nu buiten de boot. Jammer, want voor een gezonde en stabiele wereld is niet alleen de economische waarde van wetenschappelijk onderzoek belangrijk.

Een mooi voorbeeld van innovatie en duurzaamheid vinden we in Utrecht. Daar is onder leiding van de Taskforce Innovatie een consortium gevormd, bestaande uit onder andere Universiteit Utrecht en het Utrecht Sustainability Institute.

Dit consortium gaat zogenaamde smart grids ontwikkelen. Met deze grids is het mogelijk om beter in te spelen op fluctuaties in vraag-en-aanbod op de energiemarkt en ze stimuleren de ontwikkeling van lokaal opgewekte energie, zoals zonne- en windenergie. Dit verstevigt de kennispositie van Utrecht wat betreft duurzame energie.

Wil jij meer weten over duurzame ontwikkeling? Kom dan naar de lezingen over People Planet Profit Principles die Studium Generale organiseert in samenwerking met het Utrecht Sustainability Institute. Daar hoor je in drie à vier korte lezingen per avond alles wat je moet weten over duurzame ontwikkeling in relatie tot economie, wetenschap, energie en mensenrechten, en welke politieke en morele vragen dit opwerpt.