De wetenschap achter zwermen in minder dan acht minuten

Wie kent ze niet, de beelden van de enorme aantallen spreeuwen die boven het Nederlandse landschap spoken, als ware het één mysterieus dier.
Leestijd 1 minuut — Zo 27 mei 2012
De zwerm

De vogels schieten massaal naar links, rechts, boven en onder zonder dat er een leider of een doel te ontdekken is. Het fenomeen van de zwerm beperkt zich niet alleen tot vogels. Vissen, bijen, mieren en mensen vertonen ook zwermgedrag. Hoe kunnen we dit gedrag verklaren? Studium Generale organiseerde acht lezingen over de zwerm waarin wetenschappers uit verschillende disciplines ingingen op de wetenschap achter zwermen.

Hieruit bleek dat je zwermen niet moet benaderen als de optelsom van de individuen die daar deel uitmaken. Het is praktischer om te kijken naar het grotere geheel. Emergentie en zelforganisatie zijn hierbij belangrijke begrippen. De kennis die we opdoen uit het bestuderen van zwermen blijkt van grote waarde te zijn, onder andere bij de ontwikkeling van robots.

Studium Generale maakte een samenvattend filmpje van de lezingen. Breng jezelf in minder dan acht minuten op de hoogte van de wetenschap achter zwermen en bekijk de film hieronder.