Duurzaam ondernemen: een win-win-situatie

In 2020 wil Unilever 100% van haar grondstoffen uit duurzame landbouw betrekken, 1 miljard mensen een betere levensstandaard bieden én de milieu-impact van haar producten halveren.
Leestijd 3 minuten — Do 21 maart 2013
Lokaal mondiaal

Dr. Anniek Mauser, Directeur Duurzaamheid van Unilever Benelux, zette de speerpunten van het Unilever Sustainable Living Plan dat in 2010 werd opgesteld uiteen in de serie Lokaal mondiaal. Hoe is dit plan tot stand gekomen, en zijn de ambitieuze doelen die Unilever zich stelt wel haalbaar? Hoe kan een multinational als Unilever ons helpen het complexe, mondiale vraagstuk van duurzaamheid naar lokaal niveau te vertalen? Het is vooral vanwege hun omvang dat multinationals een grote rol kunnen spelen in de ontwikkeling naar een duurzamere samenleving. Zo heeft Unilever fabrieken in 100 landen. Van de 190 landen waar zij haar producten verkoopt, is maar liefst de helft een opkomende economie. In deze landen valt er veel te winnen op het gebied van duurzaamheid. Welke verantwoordelijkheid brengt dit met zich mee en waarom zou een bedrijf zich bekommeren om duurzaamheid?

Grondstoffen
Als Unilever wil blijven groeien, moet dit op een andere manier. Het veiligstellen van de grondstoffen die nodig zijn voor de productie is een voorwaarde voor het voortbestaan van Unilever in de toekomst. Zo zijn veel van haar producten afhankelijk van een toereikende watervoorziening: thee, tandpasta, zeep en ijs bijvoorbeeld, maar ook het karton van verpakkingen. Dit besef leidde tot de ontkoppeling van groei en milieu-impact in haar bedrijfsstrategie. Omdat Unilever direct baat heeft bij het behoud van grondstoffen, is het Sustainable Living Plan een businessplan en duurzaamheidsstrategie in één. Ten grondslag aan het plan ligt een holistische kijk op ondernemen. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de impact. De kunst is om de negatieve impact (milieubelasting) te beperken en de positieve impact (op economische en sociaal gebied) te vergroten.

Wie is verantwoordelijk?
Unilever benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor de impact door de productieketen heen ligt, van de productie van grondstoffen tot het gebruik door de consument. Onderzoek wijst uit dat het grootste deel van de milieu impact bij de consument ligt en slechts een klein aandeel bij de producent. Het gaat hier om een gas footprint van 68% voor de consument tegenover 3% voor de producent, die heel concreet te herleiden is tot onder andere te lang wassen en douchen. Unilever realiseert zich dat zij met alleen het verduurzamen van de productieprocessen de gestelde doelen niet zal bereiken. Als bedrijf ben je ook verantwoordelijk voor de impact van het gebruik van je product door de consument. De grote uitdaging ligt dus bij het veranderen van het consumentengedrag. Van belang hierbij is dat er niet met het vingertje gewezen wordt maar dat de consument zelf overtuigd raakt van het belang van een duurzame levensstijl. Met simpele ingrepen, gevat in 'the five levers of change', verwacht Mauser dit te bewerkstelligen. Door via producten de consument bewust te maken van het belang van duurzaamheid en duurzame keuzes makkelijk te maken, kunnen nieuwe gewoontes ontstaan. Zo stimuleert het shampoomerk Suave vrouwen in de VS om de douche uit te zetten terwijl ze hun haar wassen. Door te wijzen op de kosten die dit hen bespaart wordt een duurzame keuze ook nog eens financieel beloond. Als wij onze leefstijl en productkeuze aanpassen kunnen multinationals als Unilever winstgevend blijven en duurzaam ondernemen tegelijk. Unilever probeert als wereldwijde ondernemer verantwoordelijkheid te nemen voor zowel de impact van haar eigen productie als voor de manier waarop haar producten gebruikt worden.

Je kunt de lezing hier terugzien. Volgende week ter afsluiting van de serie Lokaal mondiaal gaan we op excursie met dr. ir. Martijntje Smits (Milieu-natuurwetenschappen, UU) en dr. Wilfried van Sark (Energiewetenschappen, UU). Lokale slimme energiemeters en smartgrids beloven minder energieverbruik. Maar hoe slim zijn smartgrids eigenlijk? In de wijk Lombok zijn er al elektrische oplaadpunten en serverruimtes die gevoed worden door zonnepanelen op daken in de wijk. Kom ook kijken! Locatie: Parkschool, Van Riebeeckstraat 40, 3531 EJ Utrecht Tijd: 20.00-21.45 uur