Een avondje uit met een serieuze maar ook luchtige noot

Een avondje uit met een serieuze maar ook luchtige noot
Leestijd 2 minuten — Za 18 januari 2014

Deze column is geschreven door Rutger Claassen (universitair hoofddocent ethiek en politieke filosofie, UU), met wie wij samen het Filosofisch Café in Utrecht organiseren.

De filosofie is ooit begonnen met Socrates op het marktplein, en daar blijft zij thuishoren – al kiezen wij graag voor de overdekte setting van een café! Natuurlijk is de filosofie – net als andere wetenschappen – steeds meer gespecialiseerd geraakt, met eigen vaktijdschriften, conferenties, en een jargon dat niet direct toegankelijk is. Dat neemt niet weg dat er een bredere belangstelling is voor filosofie waar wij vanuit de universiteit op in willen spelen. Op een toegankelijke wijze proberen we in de cafés klassieke en actuele filosofische thema's over het voetlicht te brengen.

Zo hadden we dit najaar een avond over “Het bestaan van de vrije wil”, waarover al eeuwen wordt gedebatteerd. Maar we hadden ook een avond over “De ethiek van de banken”, iets waar pas sinds enkele jaren aandacht voor is onder filosofen. Komend voorjaar gaan we praten over de waarde van vriendschap, waarover Aristoteles al schreef, maar evengoed over de Europese integratie, aan de vooravond van de verkiezingen voor het Europese Parlement. We proberen met deze gevarieerde agenda een breed publiek te bedienen.

Het Filosofisch Café Utrecht is bovendien een ontmoetingsplaats: er komen docenten, studenten én toevallig geïnteresseerden op af. Onder het genot van een drankje kunnen zij na afloop met elkaar doorpraten over het thema. Elke avond is er muziek. Wijcher, student Wijsbegeerte, zingt en elke avond een lied-met-kwinkslag over het thema van de avond! Het is echt een avondje uit met een serieuze maar ook luchtige noot. Zonder de generositeit van Café Hofman die ons hun podium beschikbaar stelt, zou dit alles niet kunnen.

De filosofische cafés zijn wat mij betreft een mooie aanvulling op de overige programma's van Studium Generale en het culturele aanbod in de stad Utrecht. Voor de Universiteit Utrecht en het Departement Filosofie- en Religiewetenschappen in het bijzonder, bieden de cafés een goede gelegenheid om aan geïnteresseerden te laten zien wat er aan filosofisch onderzoek gebeurt. Daarbij proberen we een mix aan gasten te bedienen: filosofen, maar ook wetenschappers uit andere velden. De mooiste avonden zijn voor mij die waarbij een goede aanvulling onstaat van filosofische en vakwetenschappelijke kennis. De filosofie heeft immers allang niet meer het alleenrecht op 'de Waarheid'.