Tel de zon

Meer weten over je zonnepaneel
Leestijd 2 minuten — Za 6 september 2014

Onder de vlag van haar stageproject sprak Didi van Trijp in het voorjaar van 2014 een aantal wetenschappers over hun citizen science-projecten. Deze week dr. Wilfried van Sark over 'Tel de Zon'.

'Tel de Zon' was een actie tijdens de Solar Days, 12 tot 18 mei 2014. Stichting Monitoring Zonnestroom vroeg aan zoveel mogelijk bezitters van zonnepanelen om bij te houden hoeveel zonnestroom ze opwekten in die week. Door al deze gegevens te verzamelen en te analyseren hoopt de stichting inzicht te krijgen in het rendement van zonne-energie. Dat is handig voor de deelnemers, want zo weten zij of hun zonnepanelen de optimale capaciteit behalen. Dr. Wilfried van Sark (Universiteit Utrecht) verricht onderzoek naar een volgende generatie zonnecellen en maakte deel uit van het team achter 'Tel de Zon'. Hoe gebruikt hij deze gegevens voor verder wetenschappelijk onderzoek naar zonne-energie?

Zonsopgang

'Tel de Zon' is een Europees project dat aandacht vraagt voor zonne-energie. Iedereen met zonnepanelen die in de vastgestelde week van mei de stand bijhield, kon meedoen. De initiatiefnemers brachten het project via Holland Solar en het tv-programma KASSA onder de aandacht bij het publiek. En met succes, want er waren 5.000 deelnemers. Deelnemers aan het project hadden ook een eigenbelang, ze kwamen namelijk meer te weten over hun eigen zonnepaneel. En kregen een persoonlijk advies over de prestatie, waardoor energie en geld bespaard kan worden.

Betrouwbare data?

Van Sark was verrast over het enthousiasme en grote aantal bereidwillige deelnemers. Wat hem echter ook verbaasde was dat niet alle gevraagde informatie voor iedereen zomaar duidelijk was. Het was belangrijk de deelnemers goed te instrueren. Waren de data dan wel betrouwbaar? Het team achter het project heeft tests uitgevoerd om eventuele inconsistenties in de verzamelde data te kunnen checken. Bij zo'n 10% van de meetgegevens klopte er iets niet. Dan werd er bijvoorbeeld een 4 ingevuld bij systeemgrootte terwijl het team 4000 verwachtte. Op die manier konden foutjes uit het onderzoek gefilterd worden. Het team achter 'Tel de Zon' wil volgend jaar dezelfde actie organiseren. Hun actie laat zien dat de zonnepanelen buitengewoon goed presteren. De verzamelde gegevens helpen te bepalen hoeveel rendement zonnepanelen het in het algemeen hebben in Nederland. De uitslagen van de actie zijn hier (.docx) terug te vinden.

Meer lezen over citizen science?

Bekijk de voorgaande blogs in deze serie:
> Inleiding citizen science
> Muziek-app 'Hooked!'
> Oorwurmen (Hooked! stond ook op Festival deBeschaving)
> Tuinvogeltel-app
> Spel van de Gouden Eeuw