Klimaatzaak

Burgers en Urgenda dagen Staat voor de rechter
Leestijd 1 minuut — Ma 13 april 2015

"Moreel gezien moet klimaatsverandering begrepen worden in termen van diefstal en het toebrengen van schade." Dit zei prof. Ingrid Robeyns tijdens haar oratie afgelopen vrijdag. Urgenda, een organisatie voor duurzaamheid en innovatie, richt zich daarom tot de rechter. Zij spannen een unieke 'klimaatzaak' aan tegen de Staat, omdat de overheid de urgentie van het klimaat probleem weliswaar erkent, maar te weinig maatregelen neemt om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. 14 april is de rechtbankzitting in de Den Haag. In de reeks 'Back to the future' pitchte klimaatjurist Dennis van Berkel dat een duurzame oplossing van onderaf moet komen. Hij legt uit hoe de klimaatzaak dit aantoont: duizend burgers hebben samen met Urgenda de Staat gedwongen zich nu te verantwoorden. Bekijk zijn betoog of de het hele debat 'Toekomstige generaties'.