Studiepuntcursus najaar 2018

Yesss! Ook deze herfst bieden we bij Studium Generale weer een lezingenreeks aan die je kunt volgen voor studiepunten.
Leestijd 1 minuut — Do 29 maart 2018

Mis je nog een aantal studiepunten, en wil je verder kijken dan je eigen discipline in blok 1 van het jaar 2018-2019? Studium Generale organiseert in samenwerking met de faculteit Sociale Wetenschappen een interdisciplinaire lezingenserie getiteld '17 Miljoen mensen'. Deze reeks is natuurlijk voor iedereen toegankelijk, maar is ook onderdeel van het curriculum.

De reeks onderzoekt de verhouding tussen het individu en het collectief in de huidige maatschappij én hoe we tot die verhouding gekomen zijn. De een zegt dat we in een hyper-individualistische tijd leven, een Nederland met 17 miljoen eilandjes, waarin iedere vorm van sociale cohesie ontbreekt. Anderen signaleren juist steeds sterkere groepsvorming, met alle tegenstellingen die daarbij horen. Is een wij-gevoel nodig om sociaal en solidair te zijn? En zetten we daarmee automatisch anderen buitenspel?

Onderzoekers uit verschillende academische disciplines laten hier hun licht over schijnen. O.a prof. dr. Paul de Beer (Economie, UvA), prof. dr. Lotte Jensen (Historische Letterkunde, Radboud Universiteit), prof. dr. Annelien de Dijn (Moderne Politieke Geschiedenis) en prof. dr. Christiaan Keysers (Netherlands Institute for Neuroscience) hebben al toegezegd een lezing te verzorgen.

WANNEER?

8 woensdagavonden van 20.00 tot 21.30u in de Aula van het Academiegebouw, vanaf 5 september.

INSCHRIJVEN VOOR STUDENTEN

Dit programma is voor alle studenten te volgen als onderdeel van de cursus 201600020 voor 7,5 ECTS. In Osiris heet het vak dan ook Open samenlevingen en de kracht van instituties.

Meld je aan via een mailtje aan Jaap Bos > J.C.Bos@uu.nl