Wanneer worden activisten succesvol?

Luide stemmen klinken: minder strikte genderrollen, meer kansen voor vrouwen en minderheden op de werkvloer, weg met Zwarte Piet! Wat is in Nederland eigenlijk nodig om de status-quo te doorbreken?
Leestijd 2 minuten — Ma 11 juni 2018

Behoor je tot een minderheidsgroep die verandering wil brengen bij de dominante meerderheid? Al met 25% van de bevolking aan jouw zijde is er kans van slagen. Dat blijkt uit onderzoek van communicatiewetenschappers van de Universiteit van Pennsylvania. In het onderzoek is gekeken naar kleine beslissingen, zoals het eens worden over de naam van een persoon op een foto. Bij grotere levensbeschouwelijke zaken zal het percentage misschien iets hoger liggen, maar nog ruim onder de verwachte 51% blijven, zegt onderzoeker Damon Centola in het NRC. Hij voegt toe dat er nog nauwelijks verschil in bereidheid tot verandering te zien was bij de meerderheid wanneer 10 of 24% van de deelnemers een activistische rol aannam. Pas wanneer die ene procent extra overstag ging kantelde het beeld. "Je kan dus heel dicht bij je doel zijn, terwijl het lijkt of de publieke opinie muurvast zit”, aldus Centola.

De Nederlandse mainstream is breder en homogener dan ooit

Een interessant gegeven en goede hoop voor de verschillende activistische groepen in ons land. Kritische geluiden klinken luid en soms lijkt de samenleving verdeelder dan ooit, maar toch zijn we volgens maatschappijwetenschapper prof. Jan Willem Duijvendak (UvA) nog nooit zo eensgezind geweest in Nederland. Tijdens zijn lezing Dwarsdenkers en tegengeluiden op 6 september vertelde hij dat 70 tot 80% van de Nederlanders het in grote lijnen met elkaar eens is, bijvoorbeeld op gebieden als abortus, het homohuwelijk en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Dat is in andere Europese landen wel anders. Dit zijn trouwens zaken die niet eens zo heel lang geleden als controversieel werden bestempeld. Ze waren inzet van de sociale bewegingen uit de jaren 60 en 70. Die hadden in hele korte tijd veel succes, mede door het gunstige politieke klimaat in Nederland. Hoe zijn die idealen van de emancipatiebewegingen van een halve eeuw geleden dan onderdeel geworden van de mainstream? Kijk de lezing 'Dwarsdenkers en Tegengeluiden' of lees het interview 'Je thuis voelen in een samenleving? Dat is veel te ambitieus' met Duijvendak.