Tolerant Nederland?

Honderden orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en politici ondertekenden een anti-lhbti-pamflet. Worden lhbti-ers weer terug de kast in gestuurd?
Leestijd 3 minuten — Ma 7 januari 2019

Homoseksualiteit en transseksualiteit was altijd al een zwaar beladen onderwerp binnen het christendom, maar daar is dit weekend met het pamflet nog een flinke schep bovenop gedaan. Het gaat om de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring over ‘bijbelse seksualiteit’, een document dat in 2017 werd opgesteld in de Verenigde Staten. Daarin staat beschreven hoe christenen moeten omgaan met het geloof, het huwelijk, seksualiteit en sekse. In het pamflet wordt beschreven dat "God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw", en dat God goede doeleinden heeft met het "lichamelijke ontwerp als mannelijk en vrouwelijk". Het is een reactie op de “onchristelijke” manier waarop er in de huidige westerse cultuur wordt omgegaan met gender, geaardheid en seksualiteit; zo is het homohuwelijk in steeds meer landen legaal en wordt gender steeds meer als een autonome voorkeur gezien.

Anti-lhbti

De tekst spreekt zich stevig uit tegen homoseksualiteit en transgenders. In het artikel staat bijvoorbeeld: "Wij bevestigen dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren." Ook zou ingrijpen in het het 'lichamelijke ontwerp' leiden tot verderf. Hiernaast zouden volgens de Nashville-verklaring  homoseksuelen en transgenders van hun geaardheid zouden kunnen genezen.

Emancipatie

De verklaring komt op een moment dat er juist sprake was van enige emancipatie van homoseksuelen binnen de protestantse kerk. Eind november vorig jaar schreven honderden predikanten en kerkelijk werkers een open brief waarin ze stelden dat het homohuwelijk in hun kerk geen enkel probleem was. De Nashville-verklaring bevat echter teksten die het tegenovergestelde lijken te beogen. Trouw schrijft dat door het pamflet het debat over homoseksualiteit en transseksualiteit in protestants Nederland verder verhardt en polariseert. Minister Van Engelshoven van Emancipatie ziet de verklaring als een stap terug in de tijd. “We hebben nog een lange weg te gaan, emancipatie is nog lang niet af.”

Mensenrechten

D66-Kamerlid Rutger Schonis reageerde op Twitter op het ondertekenen van het pamflet door SGP-leider Kees van der Staaij en SGP-senator Diederik van Dijk: “U ontkent hiermee het bestaan van een fundamenteel grondrecht voor vele duizenden Nederlanders.”

In het Grote Stadsdebat werd de vraag gesteld: Hoe zit het eigenlijk met de mensenrechten in Nederland? Eduard Nazarski, directeur van Amnesty International, stelde dat er op het gebied van mensenrechten nog veel te verbeteren valt. Amnesty publiceerde het rapport ‘The Netherlands protecting human rights at home’, waarin geconstateerd werd dat er een strategie ontbreekt van ministeries en gemeenten om mensenrechten te beschermen. En dat zijn volgens prof. dr. Barbara Oomen, hoogleraar Rechten aan de Universiteit Utrecht, juist de instituties waar verandering plaats kan vinden. Gemeenten kunnen zich beroepen op de mensenrechten als zij een socialer beleid willen voeren dan de nationale overheid.

Er kunnen dus zeker nog dingen verbeterd worden als het gaat om lhbti-rechten, maar hoe dit te doen en waar de verantwoordelijkheid ligt is nog de vraag. Maxim Februari, jurist en schrijver, pleit in de NRC voor een open gesprek over sekse en seks tussen de verschillende partijen, waarin ze zich zouden uitspreken over hun eigen worstelingen en ongemak.