Wie redt het water?

Van alle klimaatrisico's is waterschaarste voor Nederland het meest nijpend. Waterschappen luiden de noodklok: we lopen ook nog eens ver achter op schema om in 2027 te voldoen aan de Europese waterkwaliteitsdoelen. Hoe lossen we de watercrisis op?
Leestijd 2 minuten — Wo 4 oktober 2023

Strenge landelijke maatregelen, dat is wat nodig is volgens de waterschappen om de waterkwaliteit op peil te krijgen, zo bericht Trouw. De Nederlandse waterkwaliteit is slecht, en zelfs als de waterschappen alles doen wat in hun macht ligt is dat niet genoeg om in 2027 aan de Europese richtlijnen te voldoen. Om te zorgen dat het water minder vervuild raakt zijn  duidelijke normen nodig, onder andere voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen en bemesting.

In het Science Café: de watercrisis bleek hoe complex het watervraagstuk is. Er is niet één crisis, maar een opeenstapeling van waterproblemen, die allemaal met elkaar verbonden zijn: de droogte, oppervlaktewatervervuiling, drinkwatervervuiling en een dreigend tekort aan drinkwater. In het publieke debat gaat het vooral over de mogelijke boetes en juridische gevolgen wanneer we de Europese richtlijnen niet halen, en dat is jammer, stelt jurist prof. Marleen van Rijswick (UU). De kwaliteit van de natuur holt achteruit, dat zou al genoeg motivatie moeten zijn om actie te ondernemen. Het is volgens haar daarom belangrijk dat we nu maatregelen nemen voor de natuur. Dat is geen gemakkelijke opgave.

We moeten zuiniger omgaan met het water dat we hebben, beter recyclen én watervervuiling tegengaan. Ecohydroloog dr. ir. Ruud Bartholomeus (Wageningen Universiteit) spreekt van een volledige transformatie van het systeem om neerslagwater voor gebruik te kunnen opslaan. Maar de oplossing ligt niet alleen bij bedrijven of de overheid, ook mensen zelf kunnen iets betekenen om de kwaliteit van water goed te houden, legt fysisch geograaf dr. Michelle van Vliet (UU) uit. Een Nederlander gebruikt gemiddeld 120 liter per dag, dat is in sommige andere landen de helft. We kunnen in ieder geval beginnen met minder water gebruiken en zorgen dat er minder verontreinigende stoffen in ons water terechtkomen. Iedereen zal moeten inleveren, de industrie, de boer én de burger. Dat gaat pijn doen, maar er is geen ruimte om niks te doen.

Meer weten over de stand van ons drink- en natuurwater? Kijk het Science Café: de watercrisis terug, of lees het artikel dat we schreven naar aanleiding van de avond.