De atoombom

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Artikelen

Nog geen artikelen in deze serie

Over deze serie

Eén atoombom is voldoende om een oorlog te beslissen. Daarom ontstond er in de Tweede Wereldoorlog een ware wedloop om een dergelijke bom te ontwikkelen. Zodra experimenteel was aangetoond dat kernsplitsing mogelijk was, begrepen de natuurkundigen dat daarmee een atoombom kon worden gebouwd. Tot elke prijs moest worden voorkomen dat nazi-Duitsland als eerste hierover kon beschikken. De Amerikaanse regering startte in hoog tempo de opbouw van een nucleaire industrie. In de zomer van 1945 besloot de Amerikaanse president Japan te dwingen tot capitulatie met twee atoombommen: op 6 augustus 1945 kwam de uraniumbom Little Boy tot ontploffing boven de Japanse stad Hiroshima en maakte bij inslag direct 78.000 slachtoffers. Drie dagen later viel de tweede atoombom, Fat Boy, op Nagasaki.

Tot op heden zijn dit de enige kernwapens die ooit gebruikt zijn. In de Koude Oorlog ontstond echter een wapenwedloop die ertoe leidde dat de VS en de Sovjet-Unie tienduizenden nucleaire wapens op voorraad hadden. Geleidelijk bleek dat deze wapens slechts een symbolische functie hadden. Na het einde van de Koude Oorlog is het aantal kernwapens sterk gereduceerd. Toch vrezen velen dat terroristen op een kwade dag bereid en in staat zullen zijn kernwapens te gebruiken.

Prof. dr. Maarten van Rossem (Geschiedenis, UU) zal in vier boeiende en multidisciplinaire colleges over de atoombom het tijdsbeeld schetsen waarin deze desastreuze vorm van technologie werd ontwikkeld en inzicht geven in de nucleaire wapenwedloop die daar op volgde.

Na de lezingen wordt de exclusieve uitgave van het boek De atoombom (Nieuw Amsterdam) te koop aangeboden voor € 7,50. Daarnaast kunt het boek laten signeren door prof. dr. Maarten van Rossem.

De serie wordt opgenomen op cd door Home Academy.

In samenwerking met...

Home Academy