Denker des Vaderlands

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Twee jaar geleden werd de eretitel Denker des Vaderlands geïntroduceerd en toebedeeld aan filosoof Hans Achterhuis. De titel gaf hem de gelegenheid om zijn wijsgerige beschouwingen op de actualiteit over te brengen in vaste optredens zoals in Trouw en Filosofie Magazine. Als maatschappelijk betrokken filosoof had Achterhuis vooral oog voor thema's als ontwikkelingshulp, welzijn, gezondheidszorg, de kredietcrisis en het milieu. Na twee jaar is het tijd om de titel over te dragen. René Gude wordt de nieuwe Denker des Vaderlands.

Op 23 mei organiseert Studium Generale i.s.m. Lemniscaat, Trouw en de Internationale School voor Wijsbegeerte een gesprek tussen de oude en de nieuwe Denker des Vaderlands. In de Aula van het Academiegebouw zullen beide denkers met elkaar in debat gaan. Welke onderwerpen verdienen beschouwing? En wat geeft Achterhuis mee aan de nieuwe denker?

Een terug- en een vooruitblik, waarnaar een plechtige overdracht zal plaatsvinden op het balkon van het Academiegebouw. Tijdens deze sierlijke balkonscene zal Hans Achterhuis nog één laatste gedachte meegeven aan het publiek, en zal zijn René Gude zijn eerste statement als Denker des Vaderlands meegeven.

20.00 uur Peter Henk Steenhuis opent de avond

20.05-20.10 uur Leon Heuts, redacteur Filosofie Magazine over Achterhuis en zijn

'denkerschap'

20.10-20.30 uur Afscheidsrede Hans Achterhuis

20.30-21.00 uur Gesprek tussen de nieuwe Denker des Vaderlands en Hans Achterhuis. Peter Henk Steenhuis leidt de discussie

21.00-21.15 uur Overdrachtsmoment 'balkonscene'