Mens, milieu en meerwaarde

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Duurzaamheid staat hoog op de agenda bij publiek en politiek. Maar toch? Het blijft een moeilijk begrip. En dat terwijl het juist kansen biedt voor een nieuwe economie en in staat is creativiteit los te maken.

Als we duurzaamheid formuleren als de vraag hoe we kwaliteit van leven kunnen bereiken binnen de fysieke draagkracht van het systeem aarde, wordt het al concreter. De wereldbevolking zal snel doorgroeien van 6 naar 9 miljard, waarvan nu al meer dan 1 miljard mensen leven van minder dan een dollar per dag. Hoe kunnen al deze mensen en de generaties na hen zich met dezelfde hulpbronnen voeden en in gezondheid leven? Hoe zorgen we dat schaarste van water en energie niet leidt tot conflicten. Hoe produceren we welvaart en welzijn, meerwaarde voor mens en milieu in plaats van ongelijkheid, instabiliteit en vervuiling. Wetenschap speelt hierin een belangrijke rol. Niet alleen fundamentele kennis over de aarde, maar ook alfawetenschappen en technologische toepassingen.

In deze serie gaan de sprekers de complexiteit en de urgentie van het vraagstuk niet uit de weg. Er is geen eenvoudig antwoord. Ze gaan in op de nodige samenwerkingen tussen vakgebieden, bestuurlijke systemen en de rol van bedrijven en consumenten om iets te doen voor duurzaamheid. Maar ook op hoe inspirerend denken over duurzaamheid kan zijn.

Sprekers: Prof. ir. Klaas van Egmond, prof. dr. Louise Vet, prof. dr. ir. Rudy Rabbinge, Wijnand Duyvendak, dr. ir. Melanie Peters, prof. dr. Herman Wijffels.

MVO Referentiekader
Meer weten over de rol van het bedrijfsleven voor duurzaamheid? Het boekje 'MVO referentiekader 2007' van het MVO platform vertelt je meer over 'people, planet, profit'. Stuur een mail (info[at]sg.uu.nl, waar je [at] vervangt door @) t.a.v. 'Boekje MVO platform' met je naam en adres en je krijgt het boekje gratis thuisbezorgd!

In samenwerking met...

Faculteit Geowetenschappen