Duyvendak

Wijnand Duyvendak

Klimaatambassadeur
2 opnames
Wijnand Duyvendak is klimaatambassadeur. Na zijn vertrek uit de Tweede Kamer in augustus 2008 geeft hij lezingen over de klimaatcrisis, voert debatten en maakt televisieprogramma’s over dit thema.

Duyvendak ziet het meebouwen aan grote klimaatcampagnes als zijn belangrijkste werk. Duyvendak was een van de initiatiefnemers van Beat The Heat Now en de Kopenhagen Express, grote evenementen met het oog op de VN-klimaattop in Kopenhagen.

Van 2002 tot 2008 was Duyvendak voor GroenLinks lid van de Tweede Kamer. Zijn hoofdpunt was een strijd voor een democratische en duurzame samenleving, waarbij meer aandacht voor de stem van burgers en voor maatschappelijke bewegingen moest komen. In zijn brede portefeuille kwam steeds het streven naar een duurzame, menselijke samenleving terug als alternatief voor een land dat enkel ingericht wordt volgens de wensen van projectontwikkelaars, industrieën of transportbedrijven.

De laatste periode in de Tweede Kamer kwam zijn accent steeds meer te liggen bij de klimaatcrisis. Hij lanceerde diverse plannen en schreef het boek Klimaatactivist in de politiek (Bert Bakker, 2008). In dit boek legt Wijnand ook verantwoording af over z'n actieverleden en dit kostte hem uiteindelijk zijn Kamerlidmaatschap.

Wijnand was al ruim voor zijn komst naar de Kamer in 2002 actief in allerlei maatschappelijke bewegingen, zoals de Amsterdamse kraakbeweging en de antiapartheidsbeweging. Voor zijn Kamerlidmaatschap was hij directeur van de Vereniging Milieudefensie. Hier voerde hij grote acties tegen de groei van Schiphol, waaronder de Bulderboscampagne.