Wijffels

Prof. dr. Herman Wijffels

Econoom
14 opnames
Prof. dr. Herman Wijffels is een Nederlandse econoom, en was tot 2016 als hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering verbonden aan het Utrecht Sustainability Institute (USI) van de Universiteit Utrecht.

Bij deze leerstoel staat de vraag centraal welke kwaliteit van leven mogelijk is binnen de ecologische randvoorwaarden en tot welke maatschappelijke veranderingsprocessen dit moet leiden.

Herman Wijffels studeerde economie in Tilburg. Hij was werkzaam bij het Ministerie van Landbouw & Visserij en vervolgens als algemeen secretaris van het Nederlands Christelijk Werkgevers-verbond (NCW). In 1981 trad hij in dienst van Rabobank Nederland, waar hij in 1986 werd benoemd tot voorzitter van de hoofddirectie. In 1999 volgde zijn benoeming tot voorzitter van de SER.

Van 2006-2008 was Wijffels bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington. Hij bekleedde verschillende nevenfuncties, onder meer als voorzitter van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten, het Stichtingsbestuur van de Universiteit van Tilburg en van de Raad van Toezicht van het Rijksmuseum en het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

---

Since 2009, Herman Wijffels is professor in Sustainability and Societal Change at the Utrecht Sustainability Institute (USI) of Utrecht University. This chair poses as a central question, which quality of life is possible given the ecological boundaries, and to which processes of societal change this has to lead.

Wijffels studied economics at Tilburg University. He worked at the Dutch Ministry of Agriculture & Fishery and subsequently as secretary general of the Dutch Christian Employers Association (NCW). In 1981 he joined Rabobank as an executive director and was appointed Chair of the Executive Board in 1986. In 1999 followed his appointment as Chairman of the Social-Economic Council (SER). From 2006 to 2008 Wijffels was executive director at the World Bank in Washington, DC.

Herman Wijffels also served on a number of boards in both the public and private sector, such as president of the association 'Natuurmonumenten', the board of Tilburg University and the supervisory boards of the Rijksmuseum, Utrecht University Medical Centre and TNO, as well as the corporate boards of DSM en SHV.