Ondertussen in China

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Terwijl de economische crisis de media in het westen domineert, groeit de rol van China. Reden dus om onze blik oostwaarts te keren. Door flinke investeringen in onderwijs en wetenschap en een pragmatische omgang met de vrijemarkteconomie, heeft China zich binnen korte tijd ontwikkeld tot een belangrijke wereldspeler. Economische modellen uit het westen krijgen hierbij een eigen interpretatie en worden verbonden met de rijke Chinese tradities. De politiek gaat bovendien steeds soepeler om met veranderingen, maar zal ze ook een actieve rol spelen bij de hervormingen?

Hoe kunnen westerlingen China begrijpen? Hoe belangrijk is het confucianisme voor de levensstijl van Chinezen? Welke rol speelt kunst in het maatschappelijke leven? Iedereen kent de propagandaposters uit de tijd van Mao: politieke kunst waarin de ideale maatschappij werd verbeeld en waarin weinig ruimte was voor individuele expressie. Kunstenaars, schrijvers, journalisten en bloggers proberen dat nu van binnenuit te veranderen. Zij stellen in hun werk omstreden thema's aan de orde, zoals machtsmisbruik en de positie van minderheden. Dat wordt hen vaak niet in dank wordt afgenomen. Op welke manier nemen de autoriteiten deze kritiek tot zich? Zal China op termijn opener en meer westers worden? En andersom, wat kan onze samenleving opsteken van de Chinese?

De snelle opkomst van China heeft zeker invloed op het internationale beleid, bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten. Ook op het terrein van wetenschap en onderwijs is samenwerken nodig. De razendsnelle economische ontwikkelingen veranderen ongetwijfeld ook de politieke verhoudingen in de rest van de wereld. Vier sprekers vertellen wat er gebeurt ondertussen in China.

Dinsdag 11 september
Tijgermoeders en ruimtevaarders: cultuur en wetenschap
Prof. dr. Peter van der Veer (Universiteitshoogleraar en Comparative Religion, UU)
Deze serie en avond wordt geopend door prof. dr. Jacqueline Cramer (hoogleraar Duurzaam innoveren en directeur Utrecht Sustainability Institute)

Dinsdag 18 september
De artistieke verbeelding van de macht
Prof. dr. Stefan Landsberger (Cultuur van het Hedendaagse China, LEI)

Dinsdag 25 september
De toekomst van de mensenrechten
Prof. dr. Tom Zwart (Rechtsgeleerdheid, UU)

Dinsdag 2 oktober
Nieuwe verhoudingen op het wereldtoneel
Prof. dr. Maarten van Rossem (Geschiedenis, UU)