Op zoek naar Europa

Aankomend

Geen aankomende events

Over deze serie

Wat Europa is, lijken ook buitenstaanders te bepalen: zoals de vluchtelingen aan 'onze' poorten en Amerikanen die het als één groot openluchtmuseum zien. Maar al reizende door Europa bespeurde regisseur Lucas De Man (Stichting Nieuwe Helden; Het Zuidelijk Toneel) ook iets anders. Hij reisde afgelopen zomer naar zeventien Europese steden en acht landen. Daar sprak hij jonge visionairs met een sterk beeld van Europa. In navolging van idealisten uit het verleden, definiëren zij Europa opnieuw aan de hand van kunst, geschiedenis en politieke ideeën. Zijn zij de opvolgers van invloedrijke personen als Erasmus, Luther, Thomas More en Jeroen Bosch?

Na een inleiding door De Man kijken we naar de documentaire In Search of Europe, Meeting Modern Visionaries die voortkwam uit zijn reis. Daarna spreekt De Man over zijn zoektocht met dr. Mathieu Segers (Internationale en Politieke Geschiedenis, UU). Samen met deze twee verkenners onderzoeken we de Europese identiteit. Een identiteit die niet alleen gebaseerd is op oplossingen en middelen, maar wellicht ook op waarden en ideeën. Voel jij je Europeaan?

I.s.m. het strategische thema Institutions for Open Societies van de Universiteit Utrecht. Samen met collega's uit andere vakgebieden onderzoekt dr. Mathieu Segers binnen dit thema hoe instituties – zoals wetten, gebruiken, netwerken en organisaties – kunnen bijdragen aan een open samenleving. Daarmee bedoelen ze een samenleving die democratisch, gelijkwaardig, veerkrachtig, duurzaam en toekomstbestendig is.