Reading the City Paul Auster

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Jaarlijks spreekt tijdens City2Cities, de Internationale Literatuurdagen Utrecht, een gezaghebbende auteur de Reading The City Lezing uit. Dit jaar wordt deze lezing verzorgd door een van de grootste hedendaagse auteurs uit Amerika: Paul Auster. In Nederland vergaarde hij brede bekendheid met The New York Trilogy (1987) waarin zijn fascinatie voor het genre van de mystery novel meesterlijk samenkomt met zijn liefde voor de stad. Paul Auster is bij uitstek een 'stadsschrijver.' Zijn romans gaan altijd over verschillende manieren om de stad te 'lezen' en de verschillende manieren waarop de stedelijke ruimte verwoord kan worden. De thema's stad en literatuur staan ook centraal in zijn lezing, getiteld 'City of words'.

Na deze lezing presenteert Auster zijn nieuwe boek Winterlogboek. In een interview met Hans Bouman vertelt Auster over dit werk waarin hij terugblikt op zijn leven. Hij kiest hiervoor het perspectief van zijn moeder, die verlaten werd door Austers vader en vervolgens als alleenstaande moeder het gezin draaiende moest houden. Daarnaast beschrijft hij ook andere herinneringen zoals die aan de anti-Vietnamdemonstratie aan de Columbia Universiteit, het auto-ongeluk met zijn tweede vrouw en hun kind en de liefdesgeschiedenis tussen hem en zijn eerste vrouw.