Rights to a green future voorjaar

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Engelstalig

Klimaatverandering is een hot topic en bedreigt niet alleen de natuur, maar ook onze luxe manier van leven. Toch zijn de gevolgen van een veranderend klimaat het eerst te merken in arme landen. Boeren verliezen hun landbouwgrond en mensen worden in hun bestaan bedreigd door de opkoop van bossen. Dit veroorzaakt migratie en verhoogt de druk op steden, waardoor mensenrechten zoals het recht op voedsel, water en onderdak in het geding komen. Kunnen de bestaande mensenrechtenverdragen ons en toekomstige generaties wel beschermen?

Vermaarde internationale denkers spreken over mensenrechten, klimaatverandering en de manier waarop deze debatten met elkaar verbonden kunnen worden tot een nieuw idee van global justice

Maandag 9 januari
Human rights philosophy and juridical aspects
Prof. dr. Simon Caney (Political Theory, Magdalen College Oxford)

Maandag 16 januari
Impacts of climate change
Prof. dr. Lennart Olsson (Physical Geography, Lund University Sweden)

Maandag 23 januari
Collective action and the way ahead
Prof. dr. Rosemary Rayfuse (International Law, University of New South Wales)

Maandag 30 januari
Enforcement and global justice institutions
Prof. dr. Frank Biermann (Political And Environmental Policy Science, VU)