Niemeijer

Dr. Alistair Niemeijer

Zorgethicus
1 opname
Dr. Alistair Niemeijer is universitair docent en onderzoeker zorgethiek en beleid aan de Universiteit voor Humanistiek. Tijdens de coronacrisis uitte Niemeijer openlijk zijn zorgen over de gezondheidsrisico's van de coronamaatregelen in de gehandicapenzorg.

Het kernonderwerp van Niemeijer zijn onderzoek is de relatie tussen technologie en waarden in de zorg. Ook is Niemeijer docent bij de master Innovatie in zorg en welzijn aan de Hogeschool Utrecht. Hij promoveerde aan het VU Medisch Centrum op onderzoek naar de ethische kant van toezichthoudende woonzorgtechnologie. Niemeijer studeerde daarvoor toegepaste ethiek aan de UU en filosofie aan de VU.