M'charek

Prof. dr. Amade M'charek

Hoogleraar wetenschapsantropologie
1 opname & 1 event
Prof. dr. Amade M'charek is hoogleraar wetenschapsantropologie aan de Universiteit van Amsterdam.

M'charek is geïnteresseerd in gentechnologie, forensische antropologie en rassen. In haar oratie in 2015 pleitte ze voor een verschuiving van focus in de antropologie van de wetenschap. Volgens M'charek dient het voortdurend verkeer tussen wetenschap en samenleving object van studie te zijn.

Tevens is ze oprichter van het European Network for the Social Studies of Forensics (EUnetSSF) en coördinator van de jaarlijkse zomer seminars van de SWR-KNAW Hendrik Muller Stichting.

M'charek behaalde haar bachelor en master politicologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en promoveerde daarna ook aan de UvA in 1999. Ze raakte geïntrigeerd door genetica en keek in haar promotieonderzoek naar het Human Genome Diversity Project, een onderzoeksprogramma waarbij DNA van stamleden uit de hele wereld verzameld werd om zo afstamming en migraties te kunnen reconstrueren.