M'charek

Prof. dr. Amade M'charek

Hoogleraar wetenschapsantropologie
4 opnames & 2 events
Prof. dr. Amade M'charek is hoogleraar wetenschapsantropologie aan de Universiteit van Amsterdam.

M'charek is geïnteresseerd in gentechnologie, forensische antropologie en racialisering. In haar oratie in 2015 pleitte ze voor een verschuiving van focus in de antropologie van de wetenschap. Volgens M'charek dient het voortdurend verkeer tussen wetenschap en samenleving object van studie te zijn.

M'charek behaalde haar bachelor en master politicologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en promoveerde daarna ook aan de UvA in 1999. Ze raakte geïntrigeerd door genetica en keek in haar promotieonderzoek naar het Human Genome Diversity Project, een onderzoeksprogramma waarbij DNA van stamleden uit de hele wereld verzameld werd om zo afstamming en migraties te kunnen reconstrueren.

M’charek is columnist voor Vrij Nederland waar ze maandelijks over de invloed van genetica op de samenleving schrijft.

Ze is recentelijk benoemd tot KNAW-lid en heeft afgelopen april een prestigieuze ERC advanced grant van 2,5 miljoen ontvangen die haar in staat stelt om de komende 5 jaar onderzoek te doen naar het thema van haar lezing.