Dr. Angela Sarabdjitsingh

Neurobioloog
Neurobioloog Angela Sarabdjitsingh is universitair docent bij het Hersencentrum Rudolf Magnus van het UMC Utrecht en doet onderzoek naar stress en het brein.

In 2013 kreeg ze een Veni subsidie voor onderzoek naar het effect van chronische stress in de jonge levensjaren op de ontwikkeling van hersenfuncties. Ze kijkt in dit onderzoek naar genetische gevoeligheid  van muizen die in de ontwikkelingsfase van de geboorte onder grote stress staan. Hierbij richt ze zich op de effecten op het stress systeem en het brein, en of deze verschillen bij mannen en vrouwen.

Tijdens haar promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden keek ze naar het ritme waarmee ratten corticosteron – vergelijkbaar met het menselijke stresshormoon cortisol – afgeven. Als dit patroon verandert en weinig pieken en dalen meer kent, worden ratten minder stressbestendig en dereguleren er processen in het brein, ontdekte ze. Dat is interessant om te weten, omdat ziekten als depressies gekenmerkt worden door zo’n afgevlakt ritme in de cortisolafgifte. Mogelijk zouden die ziekten behandeld kunnen worden door dit ritme aan te passen met medicijnen.

Sarabdjitsingh is tevens bestuurslid van de Utrecht Young Academy, een programma van de Universiteit Utrecht voor getalenteerde jonge onderzoekers.

Agenda per spreker

Agenda

27 november 2018 - 20:00
In het geheugen gegrift

Video's