Pluymakers

Dr. Anne Pluymakers

Aardwetenschapper
Dr. Anne Pluymakers (Geowetenschappen, Universiteit van Oslo) onderzoekt voor haar postdoctoraal hoe je op veilige en effectieve wijze CO2 kunt opslaan.

De bedoeling is dat de CO2 vele duizenden jaren diep onder de grond blijft, maar via geologische breuken bestaat de kans dat CO2 weglekt. Pluymakers onderzoekt daarom in het onderzoeksproject SHALESEQ aan de Universiteit van Oslo op micro-niveau de absorptie van CO2. Ze rondde voordat ze met haar promotie en postdoctoraal begon de master in Geologie af aan de Universiteit Utrecht.