Kalis

Dr. Annemarie Kalis

Filosoof
1 opname
Dr. Annemarie Kalis is als universitair docent en onderzoeker verbonden aan het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht.

Vanuit haar dubbele achtergrond in psychologie en wijsbegeerte werkt ze op het gebied van ethiek, filosofie van de psychologie en psychiatrie, handelingstheorie en morele psychologie. In 2009 promoveerde ze met een proefschrift over wilszwakte, akrasia ofwel 'handelen tegen beter weten in'. Mede door haar interdisciplinaire achtergrond kreeg ze in 2011 een onderzoekssubsidie van de Volkswagen Stichting voor een project naar de vraag hoe mensen opties voor handelen genereren.

Van NWO kreeg ze in 2014 een VENI subsidie voor een driejarig onderzoek naar het interpretivisme. Dit is een theorie die stelt dat mentale toestanden zoals gedachten en emoties niet 'in ons hoofd' zitten, maar moeten worden begrepen als elementen van een verklaringspraktijk.