Schlingmann

Annette Schlingmann

Coördinator Meetellen in Utrecht
1 opname & 1 event
Annette Schlingmann is coördinator bij het onderzoeksbureau Meetellen in Utrecht. 

Meetellen in Utrecht is een onderzoeksbureau voor én door mensen die wat extra ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege geldschulden, langdurige werkloosheid, psychische of lichamelijke problemen of eenzaamheid. 

Het doel van Meetellen in Utrecht is om mensen in kwetsbare situaties te bereiken en hen een kans te geven om hun mening te geven. Ervaringsdeskundige panelleden, panelmedewerkers en onderzoekers doen daarom verschillende soorten onderzoek. Op deze wijze probeert Meetellen in Utrecht alle Utrechters een stem te geven die in het meeste wetenschappelijke onderzoek niet worden bereikt.

Het panel is actief in Utrecht sinds 2012 en Schlingmann is er sinds 2014 coördinator. "Het is geweldig om steeds weer te ervaren hoe de stem van onze mensen serieus wordt genomen," vertelt ze in een interview.

Recentelijk deed Meetellen in Utrecht onderzoek naar de ervaringen van de panelleden rondom gezond leven en Covid-19. Wat verstaan panelleden onder gezondheid? Welke belemmerende en bevorderende factoren ervaren zij om gezond te kunnen leven? En hoe zit het met hun sociale omgeving?