Levering

Dr. Bas Levering

Pedagoog
5 opnames
Dr. Bas Levering is sinds 1975 als wijsgerig en historisch pedagoog verbonden aan de Universiteit Utrecht en sinds 2004 tevens werkzaam als lector Algemene Pedagogiek aan de Fontys Hogescholen in Tilburg.

Ook is hij hoofredacteur van het Pedagogiek in Praktijk Magazine. Levering is een veelgevraagd deskundige in de media. Ook gaf hij onderwijs aan vele universiteiten in o.a. China, Rusland en Slovenië. In 1988 promoveerde hij met zijn proefschrift Waarden in opvoeding en opvoedingswetenschap. Pleidooi voor een uitdagende pedagogiek. Daarna publiceerde hij een groot aantal boeken en artikelen over o.a. waarden en normen in de opvoeding. Voor deze praktisch pedagogische publicaties en zijn optreden in de media ontving hij in 2003 de Wilhelminaprijs.