Woerkum

Bas van Woerkum

Cognitiefilosoof
1 opname & 1 event
Bas van Woerkum is promovendus Filosofie van Dierlijke Cognitie aan de Radboud Universiteit.

In zijn promotieonderzoek richt hij zich op de intelligentie van niet-menselijke diersoorten. Een belangrijke onderzoeksvraag voor Van Woerkum is hoe we de intelligentie van niet-menselijke diersoorten kunnen begrijpen zonder ze te "antropomorfiseren", oftewel een te directe vergelijking te trekken tussen menselijke en niet-menselijke intelligentie. Om daar achter te komen ontwikkelt Van Woerkum een minder mensgerichte kijk op dierlijke intelligentie. Daarbij neemt hij hun waarnemings- en handelingsvermogens als uitgangspunt.

Zijn promotieonderzoek wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) middels het programma "Promoties in de geesteswetenschappen", dat als doel heeft getalenteerde onderzoekers een kans geven om door te stromen naar wetenschappelijke staffuncties.

Van Woerkum rondde in 2019 de researchmaster "Philosophy of Mind" af aan de Radboud Universiteit en behaalde zijn diploma cum laude.