Graaf

Prof. dr. Beatrice de Graaf

Historicus
18 opnames & 8 events
Beatrice de Graaf is als faculteithoogleraar History of International Relations & Global Governance verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Het overkoepelende onderzoeksthema van Beatrice de Graaf is de geschiedenis van veiligheid en (contra)terrorisme vanaf de negentiende eeuw. Ze onderzoekt hoe staten en samenlevingen proberen een hoog veiligheidsniveau te handhaven en hoe dit zich verhoudt tot kernwaarden en instituten als de democratie, de rechtsorde en de grondwet. Ze streeft ernaar haar theoretische inzichten in terrorisme en veiligheid tastbaar te maken voor overheden en, via de media, voor een breder publiek.

In Utrecht is De Graaf hoofdontwikkelaar van het TerInfo project, een onderwijsplatform met lesmateriaal over gevoelige kwesties zoals terrorisme, conflict en radicalisering. Ze is ook lid van het kernteam van Security for Open Societies (SOS). Hier werken onderzoekers samen met maatschappelijke partners aan het vinden van antwoorden op actuele maatschappelijke vraagstukken rondom veiligheid, democratie en vrijheid.

Haar boek Tegen de terreur (2018) werd genomineerd voor de Libris Geschiedenisprijs en heeft inmiddels de 5e druk bereikt. In 2020 verscheen bij Cambridge University Press ook de Engelse vertaling. In 2018 werd ze met de hoogste Nederlandse wetenschappelijke prijs onderscheiden: de NWO Stevinpremi (2,5 miljoen euro).  

Foto: David van Dam