Graaf

Prof. dr. Beatrice de Graaf

Historicus
15 opnames & 6 events
vrijdag 1 oktober 2021 (19:00)
Beatrice de Graaf is als faculteithoogleraar History of International Relations & Global Governance verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Het overkoepelende onderzoeksthema van Beatrice de Graaf is de geschiedenis van veiligheid en (contra)terrorisme vanaf de negentiende eeuw. Ze onderzoekt hoe staten en samenlevingen proberen een hoog veiligheidsniveau te handhaven en hoe dit zich verhoudt tot kernwaarden en instituten als de democratie, de rechtsorde en de grondwet. Ze streeft ernaar haar theoretische inzichten in terrorisme en veiligheid tastbaar te maken voor overheden en, via de media, voor een breder publiek.

Ze leidt momenteel het project “Securing Europe” (SECURE) waarin ze de Europese veiligheidscultuur tussen 1815 and 1914 onderzoekt. Daarnaast is ze een fellow in het ISIS Files project/Program on Extremism aan de George Washington University. In Utrecht is ze ook de hoofdontwikkelaar van het TerInfo project, een onderwijsplatform met lesmateriaal over gevoelige kwesties zoals terrorisme, conflict en radicalisering.

Daarnaast is De Graaf onder meer lid van De Jonge Akademie van de KNAW en de European Council on Foreign Relations. Voorts heeft ze zitting in de redactieraad van de tijdschriften Studies in Conflict and Terrorism en Terrorism and Political Violence (selectie). 

Haar boek Tegen de terreur (2018) werd genomineerd voor de Libris Geschiedenisprijs en heeft inmiddels de 5e druk bereikt. In 2020 verscheen bij Cambridge University Press ook de Engelse vertaling. In 2018 werd ze met de hoogste Nederlandse wetenschappelijke prijs onderscheiden: de NWO Stevinpremi (2,5 miljoen euro).  

Foto: David van Dam