Holleman

Dr. Bregje Holleman

Communicatiewetenschapper
1 opname
Dr. Bregje Holleman is universitair docent aan het departement Talen, Literatuur en Communicatie en aan het Utrecht Institute of Linguistics.

Holleman heeft de masteropleiding Taal & Cultuurstudies met de specialisatie Communicatie te Utrecht afgerond en is vervolgens gepromoveerd op een onderzoek naar de effecten van taal en formuleringsvariatie in opinievragenlijsten.

Holleman doet onderzoek naar de effecten van formuleringen in teksten op het begrip en de overtuigingskracht ervan in allerlei tekstsoorten. Zij is niet alleen geïnteresseerd in de cognitieve processen, ook de effecten die het resultaat zijn behoren tot haar onderzoeksgebied.

In 2012 is zij in het kader van het NWO-programma 'Begrijpelijke Taal' een onderzoeksproject gestart in samenwerking met Communicatiewetenschap aan de UvA en stemhulp Kieskompas (VU) naar het gebruik van stemadvieshulpen, en hun effecten op het begrip van politiek en op het stemgedrag van burgers.

Holleman geeft onderwijs in de BA opleidingen Communicatie en Informatiewetenschap, Taal en Cultuurstudies, en Nederlandse Taal en Cultuur, en in de MA Communicatie en Organisatie.