Katsman

Prof. dr. Caroline Katsman

Fysisch oceanograaf
1 opname & 1 event
Prof. dr. Caroline Katsman is hoogleraar Oceanen en Klimaat aan de TU Delft en gastonderzoeker bij het Instituut voor Marien en Atmosferisch onderzoek Utrecht (IMAU) aan de Universiteit Utrecht.

Katsman onderzoekt grootschalige oceaancirculatie in de Noord-Atlantische Oceaan en de rol die deze circulatie speelt voor het klimaat.

Eerder werkte Katsman als klimaatonderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), waar ze onder meer toekomstscenario’s voor zeespiegelstijging en oceaanopwarming ontwikkelde. Deze werden gebruikt in de KNMI klimaatscenario-updates, en voor IPCC klimaatrapporten.

Naast haar wetenschappelijke werk adviseerde ze de Nederlandse overheid over beleidsstrategieën voor kustbescherming. Dit deed ze op basis van onderzoek naar scenario's voor regionale zeespiegelverandering, die Katsman ontwikkelde met collega's van de Universiteit Utrecht en Technische Universiteit Delft.