Wouters

Dr. Cas Wouters

Socioloog
2 opnames
Cas Wouters is als socioloog verbonden aan de Amsterdam Institute for Social Science Research.

In de jaren '60 studeerde hij sociologie aan de Universiteit van Amsterdam bij professor Joop Goudsblom. In zijn onderzoek houdt hij zich bezig met het verband tussen sociale en psychische processen, voornamelijk in de machts- en controleverhoudingen van vrouwen en mannen, ouders en kinderen. Hij schreef Sex and Manners. Female Emancipation in the West 1890-2000 (Sage 2004), Informalization: Manners and Emotions since 1890 (Sage 2007) en in juni van dit jaar verscheen De jeugd van tegenwoordig. Emancipatie van liefde en lust sinds 1880 (Athenaeum-Polak & Van Gennep 2012).