Brants

Prof. dr. Chrisje Brants

Rechtsgeleerde
6 opnames
Prof. dr. Chrisje Brants is verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen en hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht aan de Universiteit Utrecht.

Na de School voor de Journalistiek werkte zij eerst als journalist. Zij studeerde daarna criminologie en vervolgens rechten in Amsterdam, waar zij tot 1984 als onderzoeker werkte bij het Criminologisch Instituut Bonger.

In 1991 promoveerde zij samen met haar echtgenoot op het proefschrift De sociale constructie van fraude. Haar onderzoek richt zich vooral op de strafrechtspolitiek (in het bijzonder de functie van het Openbaar Ministerie), de relatie tussen media, strafrecht en criminaliteit, en het internationale strafrecht. Vrijwel al haar onderzoek is rechtsvergelijkend en/of multidisciplinair van aard. In november 1998 hield zij haar oratie getiteld Over levende gedachten; de menselijkheid van een functioneel strafrecht.

Chrisje Brants is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking en van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht. Tevens is zij lid van de Académie Internationale de Droit Comparé, en van de Association for International Criminal Justice. Veel van haar onderzoek verricht zij in Engeland, in samenwerking met verschillende Britse universiteiten en in het bijzonder Queen Mary's University London, waar zij recentelijk is benoemd tot professor in het vergelijkend strafrecht.