Feltz-Cornelis

Prof. dr. Christina van der Feltz-Cornelis

Sociaal Psychiater
2 opnames
Prof. dr. Christina van der Feltz-Cornelis is bijzonder hoogleraar Sociale Psychiatrie aan de Universiteit van Tilburg, inhoudelijk leidinggevende van het Centrum voor Lichaam, Geest en Gezondheid, en adviseur van de Raad van Bestuur bij het Trimbos-instituut.

Van der Feltz-Cornelis doet onder andere onderzoek naar de invloed van gezondheidszorgmodellen op onze geestelijke gezondheid en werkt op internationaal niveau samen met experts op het gebied van clinical mental health research en lichamelijk onverklaarde klachten en lichamelijk-psychiatrische comorbiditeit (wanneer een persoon meerdere aandoeningen tegelijkertijd heeft).

Van der Feltz studeerde geneeskunde aan de UvA. In 2002 promoveerde ze op het proefschrift 'Psychiatric Consultation for Patients with Somatoform Disorder In General Practice.' Van 2002 tot 2005 was zij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Zij geeft regelmatig lezingen en heeft meerdere publicaties geschreven over psychiatrie, somatisatie en depressie bij diabetes.