Cuijpers

Dr. mr. Colette Cuijpers

Rechtsgeleerde
Dr. mr. Colette Cuijpers is universitair docent aan de TILT – Tilburg Institute for Law, Technology and Society, Tilburg Universiteit.

Cuijpers is afgestudeerd in Europees Recht en Nederlands Recht. Ze promoveerde op haar studie naar de mogelijkheid en wenselijkheid van het implementeren van de Europese richtlijn voor de bescherming van persoonsgegevens in het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Haar expertise richt zich voornamelijk op de manier waarop technologie en maatschappij de privacy en het reguleren van databescherming reguleren en vice versa.

Cuijpers publiceerde op het gebied van privacy en databescherming (vooral in relatie met slimme meetsystemen en locatie geboden diensten), aansprakelijkheid, e-overheid, e-commercie, intellectueel eigendom en consumentenbescherming. Ze was betrokken bij verschillende, grootschalige onderzoeksprojecten door de EU gefinancieerd, bijvoorbeeld FIDIS, Breaking Barriers to Egovernment en VIRTUSOSO. In 2010 werkte ze voor de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR), hier was ze betrokken bij een project voor de transformatie van eOverheid naar iOverheid.

Colette Cuijpers was onlangs betrokken in verschillende projecten van het PIlab, een opdracht van het Ministerie voor Economische Zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Ze is ook coördinator van het internationale masterprogramma Law & Technology en doceert in vakken over aansprakelijkheid en het internet, privacy en databescherming, en e-commercie.