Prins

Prof. mr. Corien Prins

Rechtsgeleerde
1 opname
Corien Prins is sinds 1994 hoogleraar recht en informatisering aan de Universiteit van Tilburg en is momenteel ook lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Prins studeerde naast Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden ook Slavische Taal- en Letterkunde en was eerder werkzaam bij de Afdeling Recht en Informatica van de Universiteit Leiden. In haar onderzoek richt Prins zich momenteel op onderwerpen als (internationale) reguleringsvraagstukken van technologie, informatiebelangen, eigendom van informatie, elektronische identificatievraagstukken, privacy en identity management, genetica en sport.